OPEL RUNNING CAMPS


OPEL RUNNING CAMP Lech 2018

Termin: 10. August bis 19. August 2018OPEL RUNNING CAMP Monte Gordo 2019

Termin 1: 23. Februar bis 2. März 2019

Termin 2: 2. März bis 9. März 2019

Termin 3: 9. März bis 18. März 2019 (inkl. Lissabon)