OPEL RUNNING CAMPS


OPEL RUNNING CAMP Lech 2018

Termin: 10. August bis 19. August 2018OPEL RUNNING CAMP Monte Gordo 2018

Termin 1: 10. Februar bis 17. Februar 2018 +++ 1 DZ frei +++

Termin 2: 17. Februar bis 24. Februar 2018 +++ 1 EZ frei +++